Thanh Thúy TPHCM

Thanh Thúy

TP. Hồ Chí Minh

Chất lượng sản phẩm tuyệt vời, đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn. Nồi đẹp, inox dày. Đã thử làm bánh, rất ổn.